fbpx

Razvoj inteligentne jadrnice Seascape A6 z integracijo storitve digitalnega okolja

Projekt Razvoj inteligentne 10 m+ dolge jadrnice Seascape A6 z integracijo storitve digitalnega okolja (SSC 6A) spodbuja raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti v konzorciju podjetij Gigodesign d.o.o. in Seascape d.o.o., saj bomo z razvojno pomočjo pospešili inovacijsko dinamiko konzorcija ter v zgodnje faze raziskovalno razvojnih in inovacijskih aktivnosti vključevali industrijsko oblikovanje kot ključni faktor končne diferenciacije produkta.

Namen projekta je (1) razviti inovativni produkt, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika, njegove skrite potrebe in reševanje vseh izzivov v segmentu športno-potovalnih jadrnic, kot tudi (2) nadaljnji razvoj digitalnega okolja, kar predstavlja noviteto v jadralnem okolju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 499.780,24 EUR. Gre za javni razpis Spodbude za raziskovalno razvojne projekte, več na www.eu-skladi.si.

S projektom SSC A6 bomo prispevali k specifičnemu cilju OP za izvajanje evropske kohezijske politike, in sicer povečanje dela inovacijsko aktivnih podjeti prek izvajanja RRI aktivnosti, ki se nanašajo na razvoj novih izdelkov z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost celotnega konzorcija.

Projektni cilj je v 24 mesecih do končne oblike (TRL 9) razviti inteligentno jadrnico Seascape A6 z integracijo storitve digitalnega okolja.

Rezultat projekta je razvita inteligentna jadrnica Seascape A6 z integracijo storitve digitalnega okolja s tremi specifičnimi lastnostmi (SA/D koeficient: >75, 2 aplikaciji za uporabnike, modularno pohištvo).

All news +